QMPlay2 - The QT Media Player

System Co chcesz zrobić?
Windows

Pobrać instalator dla Windows (64bit)

Pobrać instalator dla Windows (32bit)

Wszystkie

Pobrać kod źródłowy

Zobaczyć screeny

Zobaczyć kod źródłowy na GitHub

Zobaczyć katalog QMPlay2 na sourceforge.net


Czy wiesz że?

 • QMPlay2 obsługuje większość formatów filmów, muzyki i napisów
 • QMPlay2 obsługuje odtwarzanie filmów i strumieni internetowych (np. youtube ; http, rtsp, rtmp, mms ; i wiele innych)

Zmiany w QMPlay2 build 15.03.28:

 • opuszczenie okna przez mysz w trybie pełnoekranowym powoduje zamknięcie wszystkich widgetów,

 • możliwość wybrania domyślnego języka dla napisów i dźwięku,

 • HttpReader i FileReader zastąpiony przez FFReader,

 • obsługa większej liczby formatów w YouTube,

 • zmiany w domyślnym układzie okienek,

 • FFMpeg nie używa już HttpReader,

 • zmiany w oknie "Informacje",

 • poprawki w napisach pgssub,

 • możliwość zapisania grupy,

 • zgodność z FFMpeg 2.6,

 • poprawa błędów,

Pokaż cały ChangeLog