> TxtToSrt - konwersja zwykłych napisów do SRT <

Program TxtToSrt napisany w języku C służy do konwersji zwykłych napisów do SRT. Format napisów obsługiwanych przez program:

Jako parametr podaje się plik wejściowy, wyjściowy ( opcjonalnie ) oraz maksymalną długość wyświetlania napisów. Parametr "--duration 6" oznacza, że długość wyświetlania napisów wynosi 6 sekund, jeżeli następne napisy nie pojawią się wcześniej. Kodowanie napisów nie ma znaczenia, a plik wyjściowy będzie posiadał zakończenie linii '\n' ( LF ).

Zalecane polecenie do kompilacji ( GCC ): "gcc txtToSrt.c -O2 -s -o txtToSrt"

Pobierz kod źródłowy


Main

My Github

History

Email