Email
Kontakt ze mną:

→ Skype: zaps166

→ e-mail: spaz16@wp.pl lub marcin3z166@wp.pl